T: 0208 8641014 / M: 07932 064970 info@jozwik.co.uk

Blog

Rodzaje planów kredytowych w UK

Jak juz zdecydujemy sie na rodzaj splaty kredytu (capital repayment lub interest only) kolejnym krokiem jest wybor planu kredytowego, a jest z czego wybierac na rynku w UK. Istotne jest to aby plan byl dopasowany do Twoich potrzeb, oczekiwan i sytuacji zyciowej. Ponizej przedstawiamy rodzaje planow wystepujacych na rynku brytyjskim i  ich charakterystyczne cechy:

FIXED RATE (stała stopa oprocentowania)

 • stala, niezmienna stopa oprocentowania na dowolny okres czasu od 1 roku do 25 lat,
 • zazwyczaj, im krótszy jest okres stałej stopy pprocentowania, tym niższe jest oprocentowanie kredytu,
 • gwarantuje, że miesięczne raty nie wzrosną przez określony czas – przez to opcja korzystna w przypadku wysokiego kredytu lub napiętego budżetu,
 • kredytodawca moze zazadac obowiazkowego wykupienia ubezpieczenia rat kredytu (MPPI) lub ubezpieczenia budynku (buildings insurance)
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee),

VARIABLE RATE (zmienna stopa oprocentowania)

 • Raty kredytu wahaja sie (wzrastaja i maleja) wraz ze zmianą stóp procentowych kredytodawcy. Zmiany te są spowodowane głównie wahaniami podstawowej stopy oprocentowania (Bank of England base rate),
 • Istnieje zagrozenie gwaltownego wzrostu stopy procentowej, i nie praktycznie zadnych gwarancji  granicy, do jakiej moze ona wzrosnac,

DISCOUNTED RATE (stopa dyskontowa)

 • Przez ustalony okres czasu kredytodawca oferuje upust (discount) np. 1% od jego standardowej zmiennej stopy oprocentowania  (variable rate),
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee),

CAPPED RATE (z ustaloną górną granicą stopy oprocentowania)

 • Kredyt jest odmiana kredytu ze zmienna stopa oprocentowania, przy czym stopa oprocentowania nie przekrocza z góry ustalonego maksymalnego limitu, ktory okresla sie na określony okres czasu,
 • Wysokosc raty miesiecznej kredytu wahaja sie wraz ze wzrostami i spadkami stopy procentowej, jednakze  niezależnie od tego jak ukształtują się stopy procentowe, mamy pewnosc, ze stopa kredytu nie przekroczy ustalonej granicy,
 • Czasami stopa procentowa nie może spaść poniżej z góry określonego dolnego limitu- taki rodzaj kredytu znany jest jako COLLAR RATE (z ustalona dolna granica stopy oprocentowania) ,
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee),

FLEXIBLE MORTGAGE

 • Jeden z najnowszych produktow na rynku brytyjskim,
 • Odsetki naliczane sa codziennie,
 • umożliwia dokonywanie nadpłat w celu pomniejszenia wartości długu
 • umozliwia czasowe zaprzestanie splacania kredytu czyli tzw. payment holidays (wakacje kredytowe, jednakze odsetki dalej moga byc doliczane,
 • większa elastyczność płatności może umożliwić wcześniejszą spłatę kredytu, pod warunkiem dokonywania nadpłat,
 • czesto kredytobiorca dostaje ksiazeczke czekowa i moze pozyczac dodatkowy kapital na poczet dlugu (jednakze zazwyczaj kredytodawca ustala gorny limit do jakiego moze sie zapozyczyc),

BASE RATE TRACKER

 • Kredyt jest odmiana kredytu ze zmienna stopa oprocentowania,
 • Kredytodawca okresla stopę podążającą bezpośrednio za stopą podstawowa (Bank of England base rate) w formie upustu od tej stopy lub dodanej do niej marży,
 • Bank of England rewiduje stopę bazową co miesiąc, co niekoniecznie musi się wiązać z co miesieczna  zmianą stopy oprocentowania kredytu,
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee),

LIBOR MORTGAGE

 • Ten rodzaj kredytu jest odmiana zmiennej stopy oprocentownia (variable rate) i zalezy od London Inter-Bank Offered Rate (stopa procentowa na jaka banki pozyczaja pieniadze miedzy soba),
 • Raty kredytu wahaja sie (wzrastaja i maleja) wraz ze zmianą stopy oprocentowania LIBOR,
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee),

CASH BACK MORTGAGE

 • Ten rodzaj cechuje sie wypłata, najczęściej z chwilą rozpoczęcia kredytu, jednorazowej kwoty pieniędzy ustalonej zazwyczaj jako procent od kwoty kredytu (tzw. cash back).
 • Kredytodawca może pobrać opłatę za zaaranżowanie takiego kredytu (arrangement fee),
 • Kredytobiorca moze zaplacic kare za wcześniejszą spłatę kredytu (early repayments fee), a czasem koniecznym może być zwrot kwoty wypłaconej na poczatku w ramach tego planu kredytowego,

BUY TO LET MORTGAGE

 • Kredyt przeznaczony na sfinansowanie kupna nieruchomości pod wynajem,
 • Zazwyczaj wyzej oprocentowane, niz tzw residential mortgages (kredyty na kupno pierwszej nieruchomosci),
 • Kwota otrzymywanego czynszu zwynajmu może ale nie musi przewyższać kwote raty kredytu,
 • Pomimo, ze nie ma żadnej gwarancji, o nieprzerwanym wynajmie nieruchomości oraz, że dochód z  jej wynajęcia wystarczy na pokrycie raty kredytowej, kredytobiorca odpowiedzialny jest za splate kredytu nawet w przypadku braku dochodu z wynajmu,
 • Buy-to-Let mortgages  nie sa regulowane przez Financial Services Authority.