T: 0208 8641014 / M: 07932 064970 info@jozwik.co.uk

Blog

Rachunki oszczędnościowe LISA i ISA

ISA (Individual Savings Account) i LISA (Lifetime ISA) to rachunki oszczędnościowe lub inwestycyjne dostępne w Wielkiej Brytanii. Oferują one różne korzyści podatkowe i mogą być wykorzystywane do różnych celów oszczędnościowych. Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice między kontami ISA i LISA, wraz z opisami różnych typów kont ISA:

1. Cel:

ISA: ISA są bardziej wszechstronne i mogą być wykorzystywane do szerokiego zakresu celów oszczędnościowych i inwestycyjnych, w tym oszczędności gotówkowych, inwestycji w akcje i udziały i innych. Nie ma ograniczeń co do konkretnego przeznaczenia środków zapisanych na koncie ISA.

LISA: Konta LISA są przeznaczone głównie do dwóch konkretnych celów: oszczędzania na pierwszy dom lub oszczędzania na emeryturę. Mają one wspierane przez rząd premie dla osób kupujących dom po raz pierwszy i są przeznaczone do długoterminowego planowania finansowego.

2. Limit wieku:

ISA: Nie ma limitu wieku dla otwierania i wpłacania środków na konto ISA.

LISA: Aby otworzyć Lifetime ISA, musisz mieć od 18 do 39 lat. Po otwarciu można kontynuować wpłaty do ukończenia 50. roku życia.

3. Limity wpłat:

ISA: ISA mają roczny limit wpłat, który może się różnić w zależności od rodzaju ISA. Całkowity roczny limit dla wszystkich wpłat na ISA (np. ISA gotówkowe, ISA akcji i udziałów) jest ustalany przez rząd i może ulec zmianie.

LISA: Roczny limit wpłat dla LISA wynosi 4000 GBP i wlicza się do ogólnego rocznego limitu ISA. Rząd zapewnia również 25% premii od wpłat.

4. Premia rządowa:

ISA: Nie ma premii rządowej związanej ze standardowymi ISA. Wszelkie odsetki lub zwroty uzyskane w ramach ISA są wolne od podatku.

LISA: W przypadku kont LISA rząd zapewnia premię w wysokości 25% wpłaconych środków, do maksymalnej kwoty 1000 GBP rocznie. Premia ta ma pomóc w oszczędzaniu na pierwszy dom lub emeryturę.

5. Dostęp do środków:

ISA: Możesz uzyskać dostęp do swoich środków w ISA w dowolnym momencie bez kar, z zastrzeżeniem warunków konkretnego produktu ISA.

LISA: Chociaż możesz uzyskać dostęp do środków w LISA w dowolnym momencie, jeśli wycofasz środki w celu innym niż zakup pierwszego domu lub emerytura (jeśli masz mniej niż 60 lat), możesz podlegać karom, które mogą skutkować utratą premii rządowej i potencjalnymi opłatami.

6. Rodzaje kont ISA:

Dostępnych jest kilka rodzajów kont ISA, w tym:

Gotówkowe ISA: Wolne od podatku konto oszczędnościowe, na którym przechowywane są depozyty gotówkowe.

Stocks and Shares ISA: Konto do inwestowania w akcje, udziały i inne inwestycje.

Innovative Finance ISA: Umożliwia nieopodatkowane inwestycje w pożyczki peer-to-peer, crowdfunding i podobne platformy.

Podsumowując, kluczową różnicą między kontami ISA i LISA jest ich główny cel oraz premia rządowa związana z kontami LISA. Konta ISA są bardziej wszechstronne i mogą być wykorzystywane do różnych celów oszczędnościowych i inwestycyjnych, podczas gdy konta LISA są specjalnie zaprojektowane, aby pomóc w zakupie domu po raz pierwszy i planowaniu emerytalnym, oferując premię rządową zachęcającą do długoterminowego oszczędzania na te cele. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji dokładnie rozważyć swoje cele finansowe i szczegółowe warunki każdego rodzaju konta.