Right to Buy umożliwia kupno mieszkania lub domu od councilu lub innych podmiotów publicznych, takich jak housing association lub NHS trust, na preferencyjnych warunkach.

read more