T: 0208 8641014 / M: 07932 064970 info@jozwik.co.uk

Blog

Kluczowe Pojęcia w Procesie Zakupu Nieruchomości – słowniczek

Oto kilka najczęściej spotykanych terminów związanych z zakupem nieruchomości w Wielkiej Brytanii, wraz z wyjaśnieniami:

 1. Hipoteka (Mortgage): To pożyczka używana do sfinansowania zakupu nieruchomości. Sam obiekt nieruchomości stanowi zabezpieczenie dla pożyczki, a kredytobiorca (kupujący) spłaca ją w ratach miesięcznych, które zazwyczaj obejmują zarówno kapitał, jak i odsetki.
 2. Pełna własność (Freehold): Jeśli nabywasz nieruchomość z pełnym prawem własności, posiadasz ją i ziemię na której stoi bez ograniczeń. Masz pełne prawo do nieruchomości i odpowiadasz za nią.
 3. Prawo dzierżawy (Leasehold): W przypadku dzierżawy nabywasz prawo do nieruchomości na określony czas, zwykle w ramach długoterminowego dzierżawienia, ale nie posiadasz ziemi na której nieruchomość stoi. Ziemia należy do właściciela, który pobiera opłatę za dzierżawę.
 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych (SDLT): Jest to podatek, który płacisz przy zakupie nieruchomości o wartości powyżej określonej kwoty. Wysokość SDLT zależy od ceny zakupu nieruchomości i tego, czy jesteś pierwszym nabywcą czy nabywasz kolejną nieruchomość.
 5. Przekazanie (Conveyancing): To proces prawnego przekazania własności nieruchomości od sprzedającego do kupującego. Przekazanie obejmuje badania, kontrole i formalności administracyjne w celu zapewnienia prawidłowego i legalnego przejścia nieruchomości.
 6. Wycena i sprawdzenie nieruchomości (Survey): Przed zakupem nieruchomości ważne jest przeprowadzenie badania w celu oceny jej stanu. Różne rodzaje badań (np. Raport Kupującego, Badanie Techniczne) pomagają zidentyfikować ewentualne problemy konstrukcyjne lub konserwacyjne.
 7. Łańcuch transakcji (Chain): Łańcuch powstaje, gdy seria zakupów nieruchomości jest ze sobą powiązana. Na przykład sprzedający nieruchomość, którą chcesz kupić, może kupować inną nieruchomość, a ten sprzedający może kupować kolejną nieruchomość, i tak dalej. Łańcuch może powodować opóźnienia, ponieważ wszystkie transakcje muszą zostać zakończone, aby cały łańcuch mógł być kontynuowany.
 8. Wymiana umów (Exchange of Contracts): To moment, gdy zarówno kupujący, jak i sprzedający podpisują umowę, która staje się prawnie wiążąca. Na tym etapie wpłaca się zaliczkę (zwykle 5-10% ceny nieruchomości).
 9. Finalizacja (Completion): To ostatni etap zakupu nieruchomości, kiedy to prawa własności zostają przekazane, a ty otrzymujesz klucze do nieruchomości. W tym momencie dokonuje się wszystkich płatności, a formalności są załatwiane.
 10. Akt własności (Title Deed): To dokument prawny, który potwierdza prawo własności nieruchomości. Zawiera ważne informacje dotyczące granic nieruchomości, praw dojazdu i ewentualnych ograniczeń w jej użytkowaniu.
 11. Kapitał własny (Equity): To różnica między wartością rynkową nieruchomości a saldo pozostałe do spłaty pożyczki hipotecznej. Jeśli wartość nieruchomości wzrasta, rośnie także kapitał własny, co daje większą elastyczność finansową.
 12. Pośrednik nieruchomości (Estate Agent): Profesjonalista, który działa jako pośrednik między kupującym a sprzedającym. Agenci nieruchomości zajmują się marketingiem nieruchomości, prezentują nieruchomości potencjalnym klientom oraz pomagają w negocjacjach podczas procesu zakupu.
 13. Umowa wstępna (Agreement in Principle, AIP): Znana także jako Decision in Principle (DIP), jest to oświadczenie od kredytodawcy hipotecznego, które wskazuje, ile mogliby być skłonni Ci pożyczyć na podstawie podstawowych informacji finansowych. Pomaga to udowodnić sprzedającym, że jesteś poważnym nabywcą.
 14. Opłata dzierżawy (Ground Rent): W przypadku nieruchomości dzierżawnych, opłata dzierżawy to regularna płatność, którą dzierżawca dokonuje właścicielowi (właścicielowi ziemi) za korzystanie z terenu, na którym zlokalizowana jest nieruchomość.
 15. Opłata za zarządzanie (Service Charge): Kolejny koszt związany z nieruchomościami dzierżawnymi. To opłata, którą dzierżawca płaci właścicielowi lub firmie zarządzającej nieruchomością za utrzymanie i zarządzanie obszarami wspólnymi oraz usługami.
 16. Badania (Searches): W ramach procesu przekazywania własności przeprowadza się różne badania, takie jak badanie w urzędzie gminy (Local Authority Search), badanie środowiskowe (Environmental Search) i badanie wodociągów i kanalizacji (Water and Drainage Search), aby odkryć ewentualne problemy lub zobowiązania związane z nieruchomością.
 17. Układ (Covenant): To prawnie wiążące zobowiązanie lub ograniczenie, które stanowi część aktów własności nieruchomości. Może ono ograniczać pewne zastosowania lub zmiany w nieruchomości, zapewniając utrzymanie określonych standardów w obrębie danego osiedla.
 18. Data finalizacji (Completion Date): To uzgodniona data, kiedy zakup nieruchomości zostaje sfinalizowany, a własność przechodzi na kupującego. Zazwyczaj jest to kilka tygodni po wymianie umów.
 19. Gazumping: To sytuacja, gdy sprzedający akceptuje wyższą ofertę od innego nabywcy po wcześniejszym zaakceptowaniu niższej oferty od kogoś innego, ale przed wymianą umów. Może to być frustrujące i rozczarowujące doświadczenie dla pierwszego nabywcy.
 20. Gazundering: To przeciwieństwo gazumpingu, polega na tym, że nabywca obniża swoją ofertę tuż przed wymianą umów, wywierając presję na sprzedającego, aby zaakceptował niższą cenę.
 21. Wycena (Valuation): To profesjonalna ocena wartości nieruchomości przeprowadzana przez rzeczoznawcę, często wymagana przez kredytodawców hipotecznych, aby upewnić się, że wartość nieruchomości odpowiada kwocie pożyczki.
 22. Oświadczenie wykupu (Redemption Statement): Jeśli sprzedajesz nieruchomość z zaległym kredytem hipotecznym, oświadczenie wykupu określa pozostałą kwotę kredytu hipotecznego i wszelkie opłaty za wcześniejszą spłatę, które trzeba uregulować po zakończeniu transakcji.
 23. Zachowanie (Retention): Czasami bank hipoteczny może zatrzymać część środków z kredytu hipotecznego do czasu zakończenia określonych napraw lub poprawek w nieruchomości.

Zrozumienie tych terminów pomoże Ci lepiej poradzić sobie z procesem zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii i podejmować świadome decyzje w trakcie tego procesu. Pamiętaj, że każdy zakup nieruchomości może mieć swoje unikalne aspekty, dlatego ważne jest, aby korzystać z porad profesjonalistów i uzyskiwać wsparcie przez cały proces zakupu.